Jak uzyskać kwalifikacje zawodowe?

W związku ze wzrastającym bezrobociem, coraz większa liczba osób w różnym wieku zastanawia się, jak można uzyskać kwalifikacje zawodowe w profesjach, które zagwarantują zdobycie zatrudnienia. Jak się okazuje, takie kwalifikacje zazwyczaj wynikają z posiadanych dokumentów (dyplomy, świadectwa czy zaświadczenia) i to na ich podstawie są one przyznawane.

Obecnie wyróżnia się kilka poziomów kwalifikacji zawodowych, które są definiowane w odniesieniu do konkretnych poziomów posiadanego wykształcenia. Podstawowe kwalifikacje na ogół uzyskuje się w ramach systemu szkolnego, ale spora liczba osób po zakończeniu obowiązkowej edukacji, decyduje się na odbycie kursu na spawacza czy na szkolenie z zakresu dietetyki.

Kwalifikacje zawodowe bardzo często mogą być nabywane w ramach kursów i szkoleń, ale trzeba też wiedzieć, że bardzo istotną rolę odgrywa praktyka. Dla absolwentów techników i szkół policealnych organizowane są także egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W ten sposób można zdobyć nie tylko wykształcenie cukiernika, ale również uzyskać kwalifikacje w zawodzie kucharza czy w profesji stolarza.

W związku z dynamicznym rozwojem rynku pracy została opracowana klasyfikacja zawodów i specjalności, która hierarchizuje poszczególne profesje w różne grupy. Taką klasyfikację sporządzono przede wszystkim na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów, który został przyjęty na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy (miała ona miejsce w Genewie w 1987 roku).

Obecnie spora liczba osób decyduje się na zdobywanie kwalifikacji już nie tylko w zawodach typowo biurowych. Coraz bardziej popularne są kursy zawodowe dla fryzjerów oraz szkolenia dla lakierników samochodowych. Dynamicznie rozwijającą się grupą zawodową są ponadto specjaliści, czyli starannie wykształcone osoby, posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, humanistycznych oraz pokrewnych.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat wzrosła też liczba osób wykonujących zawody związane z uprawą roślin czy eksploatacją lasów. Kursy dla rolników często odbywają się w ramach środków z Unii Europejskiej, która wspiera rozwój rolnictwa, leśnictwa oraz rybołówstwa na terenie krajów będących państwami członkowskimi wspólnoty.

Nie jest łatwo wybrać odpowiedni kurs czy szkolenie, zwłaszcza, że oferta placówek oferujących tego rodzaju formy zdobywania kwalifikacji zawodowych jest bardzo szeroka. Jeśli jednak chcemy mieć pewność, że w przyszłości będziemy nie tylko wykonywać dobry zawód, ale i będziemy ludźmi spełnionymi, wówczas warto wziąć pod uwagę własne zainteresowania oraz predyspozycje. Dzięki temu z całą pewnością dokonamy właściwego wyboru zawodu.